Autoriaus Archyvai: admin

SAUGOKIME ŽEMĘ-MŪSŲ NACIONALINĘ VERTYBĘ

SONY DSC

 

ĮVADAS

Žemės sąvoką mes galime įsivaizduoti įvairiomis reikšmėmis. Žemė gali būti suprantama kaip tam tikros valstybės teritorija, dėl kurios užkariavimo visais laikais tarp valstybių arba tautų vyko karai ir įvairūs konfliktai. Žemė yra svarbiausia mus supančios gamtinės aplinkos dalis, glaudžiai susijusi su vandens telkiniais, miškais, augalija ir gyvūnija, visuomenės ir gyvosios bei negyvosios gamtos egzistavimo ir raidos pagrindas. Žmogaus veiklos požiūriu žemė yra svarbiausias nekilnojamasis turtas, duodantis derlių ir žaliavą pramonei, pagrindinė gamybos priemonė žemės ir miškų ūkyje, teritorija kitoms ūkio šakoms plėtoti, gyvenamųjų vietovių, urbanistikos, infrastruktūros, rekreacijos ir sveikatos priežiūros objektams išdėstyti. Skaitykite toliau