Apie autorių

Gimė 1938 m. sausio 20 d. Pavenčių gyvenvietėje (buv. Kuršėnų valsčiuje), Šiaulių rajone. Socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras, profesorius. Žmona Irena Monkevičienė, g. ,inžinierė-statybinikė. Baigusi Vilniaus inžinerinį statybos institutą 1975  m.

1965 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1975 m. iki 1978 m. mokėsi aspirantūroje TSRS Mokslų akademijos Valstybės ir teisės institute, 1978 m. balandžio 19 d. apgynė disertaciją, teisės mokslų kandidatas (nostrifikuotas socialinių mokslų daktaro diplomas). 1963–1965 m. dirbo teisininku valstybinėse įstaigose, 1966–1969 m. Lietuvos kooperatyvų sąjungos (Lietkoopsąjungos) juriskonsultas–arbitras, 1969–1974 m. Vilniaus rajono žemės ūkio valdybos Juridinio skyriaus vedėjas, 1974–1980 m. Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, grupės vadovas. 1976–1982 m. Vilniaus universiteto, 1980–1990 m. Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas, docentas, Istorijos –pedagogikos fakulteto prodekanas. 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę pakviestas dirbti konsultantu į Lietuvos Respublikos Seimą, tose pareigose dirbo iki 1996 m. pabaigos. Recenzavo įstatymų projektus, dalyvavo darbo grupėse rengiant Aplinkos apsaugos ir Žemės įstatymus bei jų pakeitimus. Kartu 1991–1992 m. Lietuvos vadybos akademijos docentas, Ekologijos katedros vedėjas. 1992–1996 m. advokatas, 1996–2008 m. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas. Nuo 1999 m. Lietuvos teisės akademijos (nuo 2000 m. Lietuvos teisės universitetas), nuo 2004 m. Mykolo Romerio universitetas) docentas, 2007-2013 m. profesorius. 1989 m. Lietuvos teisininkų draugijos narys, jos atkūrimo signataras, ilgametis jos valdybos ir tarybos narys, garbės teismo pirmininkas.1993 m. Lietuvių katalikų mokslų akademijos Mokslo tarybos narys.

Tiria žmogaus teisių žemės ir aplimkosaugos santykiuose

problemas, yra 7 knygų ir 40 mokslinių bei 20 mokslo populiarinimo leidinių autorius arba bendraautorius.

Kontaktai: El.p. eduardasmonkevicius@gmail.com